جستجو
خبرخوان

نوشته های وبلاگ '1392' 'دی'

از دفاتر جدید شعب استان اصفهان و یزد بازدید نمودند
تیم مدیریت شرکت از دفاتر جدید شعب استان اصفهان و یزد بازدید نمودند.و همچنین اقدام به برگزاری جلسات مختلف برای بازاریابان رده های مختلف نمودند..