جستجو
بازگشت به لیست مطالب

شرکت هیچگونه وجهی بابت پست دریافت نخواهد کرد

شرکت هیچگونه وجهی بابت پست دریافت نخواهد کرد

طبق قرارداد جدید شرکت با پست کلیه محصولات شرکت به صورت پستی بوده و شرکت هیچگونه وجهی بابت پست دریافت نخواهد کرد. و بعد از خرید افراد مستقیما از دفتر پیشخوان اداره پست با خریداران تماس گرفته شده و درباره نحوه ارسال محصول و هزینه های آن اطلاع رسانی خواهد شد. و هرگونه هزینه پست توسط خود شرکت پست و دفتر پیشخوان دریافت خواهد شد. همچنین کلیه محصولات توسط پست بیمه شده و تمامی خسارات احتمالی در ارسال محصول به عهده شرکت پست خواهد بود. و پیگیری ورهگیری محصولات نیز توسط خود پست خواهد بود.

بدین ترتیب سرعت ارسال محصولات و نحوه پیگیری آن بسیار سریعتر شده و ضریب اشتباه و خطا در ارسال تا حد زیادی کاهش می  یابد.