جستجو
بازگشت به لیست مطالب

تصاویر نفرات برتر شرکت در سال 92 در روزنامه آسیا شماره 144به چاپ رسیده است

تصاویر نفرات برتر شرکت در سال 92 در روزنامه آسیا  شماره 144به چاپ رسیده است

با توجه به برنامه ریزی های انجام شده در جهت حمایت از بازاریابان و ارتقا کمی و کیفی عملکرد بازاریابان و همچنین قدردانی از زحمات این عزیزان که همواره با انگیزه ای مضاعف و روبه رشد در حال انجام تجارتی نوین هستند گزارش و تصاویر نفرات برتر شرکت این بار در روزنامه آسیا شماره 144 مورخ 1392/12/01 به چاپ رسیده است که می توانید از دکه های روزنامه فروشی تهیه نمایید.

آدرس لینک روزنامه آسیا:

http://www.asianews.ir