جستجو
بازگشت به لیست مطالب

از دفاتر جدید شعب استان اصفهان و یزد بازدید نمودند

 از دفاتر جدید شعب  استان اصفهان و یزد بازدید نمودند

پس از تمدید مجوز شرکت تکسو و با توجه به برنامه ریزی های انجام شده در مورخه 14 و 15 آذرماه نود و دو مدیریت شرکت تکسو در جهت حمایت از بازاریابان و ارتقا کمی و کیفی عملکرد بازاریابان و همچنین بازدید از دفاتر جدید و نظارت بر عملکرد شعب از استان اصفهان و یزد بازدید نمودند. در این بازدید تیم مدیریت شرکت اقدام به برگزاری جلسات مختلف برای بازاریابان در رده های مختلف نمودند که این موضوع با استقبال بینظیر نمایندگان فروش این 2 استان مواجه شد و باعث ایجاد انگیزه در میان بازاریابان قدیمی و جدید خانواده تکسو گردید. گزارش و تصاویر این سفر در روزنامه آسیا شماره 117 مورخ 1392/10/28 به چاپ رسیده است که می توانید از دکه های روزنامه فروشی تهیه نمایید.

آدرس لینک روزنامه آسیا:

http://www.asianews.ir