جستجو
بازگشت به لیست مطالب

آیین نامه و قانون چاپ آگهی بازاریابی شبکه ای

آیین نامه و قانون چاپ آگهی بازاریابی شبکه ای

بازاریابان و همکاران گرامی بر پایه بند یک ماده 6 قوانین و مقررات شرکت تکسو یادآور می شویم که شما در زمان ثبت نام برای بازاریابی شبکه ای با تیک زدن بخش قوانین و مقررات شرکت موظفید که هرگونه آگهی و تبلیغات را پیش از چاپ از طریق ایمیل برای شرکت ارسال کرده و تاییدیه آن را دریافت کنید و پس از تایید توسط دفتر مرکزی مبادرت به چاپ و تکثیر آن نمایید.

در تمامی تبلیغات باید نام شرکت تکسو (تلاش کاران سرمایه وزین) با شماره ثبت آن یا شماره مجوز آن در متن آگهی به همراه شماره تلفن دفتر مرکزی ذکر شود.

در صورت مشاهده هرگونه تخلف بر طبق قوانین با متخلف برخورد خواهد شد و عواقب آن بر عهده شخص خاطی می باشد.