جستجو
بستن

برترین ها

بازاریابان برتر خرده فروشی تا این لحظه


ردیفنام و نام خانوادگیشهرامتیازمبلغ
1 مجتبی هادی جاریحانی آدربایجان غربی 1703 23,098,000 ریال
2 مولود عاشوری قزوین 880 12,859,000 ریال
3 کبری عطایی فارس 864 11,841,793 ریال
4 علی اکبر جوانمردی قهدریجانی اصفهان 712 10,348,200 ریال
5 زیبا رزاقی گلستان 662 9,800,200 ریال
6 المیرا گرجیل پور اصفهان 652 9,467,800 ریال
7 لیلا رضایی مازندران 639 9,527,000 ریال
8 طاهره صادقی راد اصفهان 570 8,163,786 ریال
9 زلیخا سیفی تهران 530 9,566,000 ریال
10 عارف فیاضی آدربایجان شرقی 513 8,491,500 ریال

بیشترین فروش های امروز


ردیفنام و نام خانوادگیشهرامتیازمبلغ
1 زینت کیان ارثی خوزستان 798 11,089,000 ریال
2 علی اکبر جوانمردی قهدریجانی اصفهان 712 10,348,200 ریال
3 صغری یوسفی قزوین 379 5,923,500 ریال
4 عیسی رمضانی شبخوس سرایی گیلان 201 2,635,000 ریال
5 محمد قلی پور محمودی قزوین 120 1,892,500 ریال
6 لعیا هاشمی الیاس آباد آدربایجان غربی 84 1,126,000 ریال
7 علی خان احمدلو زنجان 54 843,000 ریال
8 مصطفی حسن بیگی قزوین 53 942,000 ریال
9 لیلا حسنی آدربایجان غربی 45 674,000 ریال
10 مجتبی هادی جاریحانی آدربایجان غربی 45 674,000 ریال

برترین های فروش شخصی ماه قبل


ردیفنام و نام خانوادگیشهرمبلغ پاداش
1 روژینا خدابخش خالدی تهران 2,000,000 ریال
2 زهرا رضائی مرکزی 2,000,000 ریال
3 زهرا رشيددل اردبیل 2,000,000 ریال
4 منیره غلامی محمد آبادی خراسان رضوی 2,000,000 ریال
5 سید ابولفضل ساعی تهران 2,000,000 ریال
6 زینب شیخی تهران 2,000,000 ریال
7 الهه سالمی البرز 2,000,000 ریال
8 صابر اسماعیلی دورباطی اصفهان 2,000,000 ریال
9 مهسا عبدالحسینی تهران 2,000,000 ریال
10 لیلا جدی طالشمکائیل اردبیل 2,000,000 ریال
11 سید مجید حکیمیان اصفهان 2,000,000 ریال
12 زیبا دهقانی محمودآبادی یزد 2,000,000 ریال
13 مینو قاسمی البرز 2,000,000 ریال
14 زهرا رستمی ایلام 2,000,000 ریال
15 مجید قندهاری اصفهان 2,000,000 ریال
16 وحیده فرزانه کرده ده اردبیل 2,000,000 ریال
17 محمد شریفی اصفهان 2,000,000 ریال
18 الهام دهقان نیری یزد 2,000,000 ریال
19 فاطمه حاتم نژاد خوزستان 2,000,000 ریال
20 کلثوم سلیمی یزد 2,000,000 ریال
21 مرضیه ناجی عظیمی خراسان رضوی 2,000,000 ریال
22 مهسا قلی نژاد ریحان آبادی مازندران 2,000,000 ریال
23 محبوبه حامد خراسان رضوی 2,000,000 ریال
24 فرناز بشیرخباز خوزستان 2,000,000 ریال
25 مینا شجاعی اصفهان 2,000,000 ریال
26 اکرم محمدی خوراسگانی اصفهان 2,000,000 ریال
27 علی شکوهی اصل اردبیل 2,000,000 ریال
28 مرجان مسیبی اصفهان 2,000,000 ریال
29 زهرا معصومی زاده دهاقانی اصفهان 2,000,000 ریال
30 بهزاد پاکچشم یزد 1,000,000 ریال
31 حمیدرضا رجایی علیشاهدانی اصفهان 1,000,000 ریال
32 حمید کریمی اصفهان 1,000,000 ریال
33 فریده اروجلو البرز 1,000,000 ریال
34 لیلا پورنعمت خوزستان 1,000,000 ریال
35 سید فرشاد سجادی تهران 1,000,000 ریال
36 محمدامین عطار نسب خوزستان 1,000,000 ریال
37 سیده فائزه رهبان مازندران 1,000,000 ریال
38 بتول نیکوکلام محمدهاشمی تهران 1,000,000 ریال
39 معصومه عالی محمودی خوزستان 1,000,000 ریال
40 علیرضا حیدری رنانی اصفهان 1,000,000 ریال
41 آی سلطان باستان گلستان 1,000,000 ریال
42 مائده زمام تهران 1,000,000 ریال
43 ایمان حقیقت تهران 1,000,000 ریال
44 فاطمه حبیب زاده یزن آباد اردبیل 1,000,000 ریال
45 زهرا معینی اصفهان 1,000,000 ریال
46 غفور حکمت نژاد چهارمحال و بختیاری 1,000,000 ریال
47 عباس علی آقا سلطانی اصفهان 1,000,000 ریال
48 مرضیه صالحی مبارکه اصفهان 1,000,000 ریال
49 غلام حسین ابویی مهریزی یزد 1,000,000 ریال
50 زهرا توانا قزوین 1,000,000 ریال
51 عاصفه غبیشاوی خوزستان 1,000,000 ریال
52 فاطمه دهقان دهنوی یزد 1,000,000 ریال
53 مرضیه رئیسی باباحیدری اصفهان 1,000,000 ریال
54 آیدا جلمودی گرگری آدربایجان شرقی 1,000,000 ریال
55 میتران ایرچ پور اصفهان 1,000,000 ریال
56 فاطمه جانان خوزستان 1,000,000 ریال
57 حکیمه صباغ زاده خراسان رضوی 1,000,000 ریال
58 فاطمه یگانه نوده البرز 1,000,000 ریال
59 میثم باقری میرنی اردبیل 1,000,000 ریال
top