برترین ها

برترین خرده فروشان با بیش از دو ماه فعالیت


ردیفنام و نام خانوادگیشهرامتیازمبلغ
1 ربابه نجفی سیاککی خراسان رضوی 1211 8,519,090 ریال
2 جعفر سعیدی بقا تهران 1200 8,456,036 ریال
3 علی اکبر غلامی محمد آبادی خراسان رضوی 1132 7,928,795 ریال
4 زهرا سلطانیان تیرانچی اصفهان 754 5,308,000 ریال
5 رضوان کریمی ملک آبادی اصفهان 633 4,460,844 ریال
6 حامد فیاضی سرابی آدربایجان شرقی 628 4,322,000 ریال
7 محمدعلی نایب حسینی یزد 627 4,384,986 ریال
8 نجمه خان صباغ یزد 626 4,268,827 ریال
9 فاطمه دهقان یزد 620 4,350,008 ریال
10 معصومه پوری گلستان 605 4,378,167 ریال
11 افسانه دالوند البرز 526 3,702,599 ریال
12 میثم محسنی زاده یزد 475 3,353,600 ریال
13 مریم خزدوز تهران 462 3,094,410 ریال
14 مریم پناهنده یزد 420 2,960,509 ریال
15 بنفشه احمدی میاب البرز 414 2,919,000 ریال
16 رضا زینلی رنانی اصفهان 400 2,824,679 ریال
17 محمد اسماعيلي دورباطي اصفهان 399 2,794,223 ریال
18 امیر نمازیان نجف آبادی اصفهان 397 2,771,007 ریال
19 زهیر رحیمی اصفهان 381 2,694,110 ریال
20 عبدالوهاب سعادتمند گلستان 360 2,547,092 ریال
21 حمیده سلیمانشاهی یزد یزد 354 2,445,296 ریال
22 مرجان بلکامه اصفهان 313 2,208,192 ریال
23 آمنه نعمت الهی اصفهان 313 2,203,514 ریال
24 پریسا نعمت الهی اصفهان 304 2,150,300 ریال
25 علی شاکری کاریزک خراسان رضوی 297 2,092,902 ریال
26 هانیه سادات ساعی زنوزی تهران 297 2,089,000 ریال
27 رضا مومنی ایلام 279 1,966,000 ریال
28 پگاه معماریان البرز 273 1,930,661 ریال
29 سارا دربانی باسمنج تهران 261 1,853,395 ریال
30 بابک مودتی یزدی یزد 244 1,710,000 ریال
31 عصمت مقصودی اصفهان 240 1,700,000 ریال
32 عدالت اسدی شاوون گیلان 238 1,655,000 ریال
33 ریحانه دوزنده غزتونچاهی تهران 230 1,620,000 ریال
34 الهه سلامت شریف تهران 215 1,505,230 ریال
35 میثم شیراوند اصفهان 209 1,512,522 ریال
36 مریم گلرسان یزد 207 1,638,000 ریال
37 سکینه مهدیه خوزستان 204 1,445,300 ریال
38 اعظم لطفی لاطران البرز 190 1,328,000 ریال
39 کبری زبیدی خوزستان 186 1,311,238 ریال
40 الهام رادفر اصفهان 178 1,256,073 ریال
41 مهدی یکه دهقان البرز 173 1,232,200 ریال
42 عاطفه ایمانی قم 170 1,194,981 ریال
43 معصومه دهقان دهنوی یزد 162 1,141,146 ریال
44 محيا اعظمي راد یزد 161 1,088,192 ریال
45 احسان خان صباغ یزد 161 1,130,380 ریال
46 مینا ملکانی نژاد اصفهانی اصفهان 160 1,164,000 ریال
47 پروانه عزیزی ارجستان اردبیل 154 1,082,000 ریال
48 عبدالرحیم تقی یار رنانی اصفهان 153 1,074,422 ریال
49 محمد شیدا بغداد آباد یزد 151 1,045,756 ریال
50 الهه زارع احمدآبادی یزد 150 1,063,009 ریال

بازاریابان برتر خرده فروشی تا این لحظه


ردیفنام و نام خانوادگیشهرامتیازمبلغ
1 محسن حیدری دهکردی اصفهان 1234 8,844,667 ریال
2 ربابه نجفی سیاککی خراسان رضوی 1211 8,519,090 ریال
3 اعظم کاظمی فرد خراسان رضوی 1202 7,752,913 ریال
4 جعفر سعیدی بقا تهران 1200 8,456,036 ریال
5 علی اکبر غلامی محمد آبادی خراسان رضوی 1132 7,928,795 ریال
6 زهرا سلطانیان تیرانچی اصفهان 754 5,308,000 ریال
7 رضوان کریمی ملک آبادی اصفهان 633 4,460,844 ریال
8 حامد فیاضی سرابی آدربایجان شرقی 628 4,322,000 ریال
9 محمدعلی نایب حسینی یزد 627 4,384,986 ریال
10 نجمه خان صباغ یزد 626 4,268,827 ریال
11 مهدی مرادی اقبال تهران 623 4,390,000 ریال
12 فاطمه دهقان یزد 620 4,350,008 ریال
13 حسین عبدی خراسان رضوی 618 4,395,326 ریال
14 معصومه پوری گلستان 605 4,378,167 ریال
15 افسانه دالوند البرز 526 3,702,599 ریال
16 پریسا صادقی هفشجانی اصفهان 521 3,553,171 ریال
17 میثم محسنی زاده یزد 475 3,353,600 ریال
18 مریم خزدوز تهران 462 3,094,410 ریال
19 مریم پناهنده یزد 420 2,960,509 ریال
20 بنفشه احمدی میاب البرز 414 2,919,000 ریال
21 رضا زینلی رنانی اصفهان 400 2,824,679 ریال
22 محمد اسماعيلي دورباطي اصفهان 399 2,794,223 ریال
23 امیر نمازیان نجف آبادی اصفهان 397 2,771,007 ریال
24 زهیر رحیمی اصفهان 381 2,694,110 ریال
25 عبدالوهاب سعادتمند گلستان 360 2,547,092 ریال
26 حمیده سلیمانشاهی یزد یزد 354 2,445,296 ریال
27 افسانه کاردان مرادلوباللوقیه اردبیل 332 2,227,071 ریال
28 مرجان بلکامه اصفهان 313 2,208,192 ریال
29 آمنه نعمت الهی اصفهان 313 2,203,514 ریال
30 پریسا نعمت الهی اصفهان 304 2,150,300 ریال
31 متین امیدعلی تهران 298 2,032,382 ریال
32 علی شاکری کاریزک خراسان رضوی 297 2,092,902 ریال
33 هانیه سادات ساعی زنوزی تهران 297 2,089,000 ریال
34 آزاده محمدی یزدی یزد 296 2,077,797 ریال
35 رضا مومنی ایلام 279 1,966,000 ریال
36 پگاه معماریان البرز 273 1,930,661 ریال
37 سارا دربانی باسمنج تهران 261 1,853,395 ریال
38 بختیار سلحشوری خوزستان 260 1,800,385 ریال
39 ليلا جعفي بوشهر 247 1,749,294 ریال
40 بابک مودتی یزدی یزد 244 1,710,000 ریال
41 عصمت مقصودی اصفهان 240 1,700,000 ریال
42 عدالت اسدی شاوون گیلان 238 1,655,000 ریال
43 اعظم جلیلی مقدم آدربایجان غربی 234 1,654,944 ریال
44 ریحانه دوزنده غزتونچاهی تهران 230 1,620,000 ریال
45 صابره ضیغمی تهران 222 1,570,000 ریال
46 الهه سلامت شریف تهران 215 1,505,230 ریال
47 میثم شیراوند اصفهان 209 1,512,522 ریال
48 مریم گلرسان یزد 207 1,638,000 ریال
49 سکینه مهدیه خوزستان 204 1,445,300 ریال
50 مهدیه نوری آدربایجان غربی 191 1,298,788 ریال

Top