جستجو
بستن

برترین ها

بازاریابان برتر خرده فروشی تا این لحظه


ردیفنام و نام خانوادگیشهرامتیازمبلغ
1 سید محمدرضا رضویان اصفهان 602 8,860,600 ریال
2 مرجان محمدحسینی موردراز کهکیلویه و بویراحمد 546 8,957,500 ریال
3 فرحناز شیردلی اصفهان 522 7,432,000 ریال
4 منظر حسینی لرستان 510 7,689,800 ریال
5 صدیقه هادی زاده سیاه بومی اصفهان 503 8,818,100 ریال
6 شقایق عزتی خباز پیشه البرز 473 6,888,300 ریال
7 مهشید داوری اردکانی یزد 430 6,004,300 ریال
8 منیره معروفی آدربایجان غربی 392 5,403,500 ریال
9 نسرین حیدری قزوین 385 6,431,000 ریال
10 امیرسعید شکری البرز 377 6,274,000 ریال
11 بتول میری خراسان رضوی 350 4,782,300 ریال
12 مرتضی گراوندی کرمانشاه 350 5,007,000 ریال
13 لیلا قربانی اغبلاغ تهران 340 4,658,800 ریال
14 زهرا جعفری هرستانی اصفهان 333 4,593,600 ریال
15 آرزو محمدیان اصفهان 323 4,986,300 ریال
16 محسن جمالی خراسان رضوی 312 4,796,879 ریال
17 فاطمه میری خراسان رضوی 309 5,163,800 ریال
18 سید مهدی میرحسینی اصفهان 308 4,678,600 ریال
19 احسان خان صباغ یزد 306 4,954,700 ریال
20 حسن میری خراسان رضوی 304 4,539,900 ریال

برترین های فروش شخصی ماه قبل


top