جستجو
بستن

برترین ها

بازاریابان برتر خرده فروشی تا این لحظه


ردیفنام و نام خانوادگیشهرامتیازمبلغ
1 رسول شیری یوالاری آدربایجان غربی 1593 20,405,000 ریال
2 جهاندار صابری تهران 1160 16,362,000 ریال
3 معصومه حسینی تهران 1061 15,090,300 ریال
4 مجتبی هادی جاریحانی آدربایجان غربی 1023 13,307,000 ریال
5 سیدجعفر میرکاوافشاری تهران 923 12,476,600 ریال
6 مهسا قلی نژاد ریحان آبادی مازندران 861 12,016,000 ریال
7 رحیم محمودزاده کاکلر آدربایجان غربی 815 10,780,000 ریال
8 مهدیه میرشمسی یزد 791 11,800,000 ریال
9 منیر حیدری تهران 719 9,675,400 ریال
10 مهسا حدادی زنوز تهران 628 9,429,300 ریال
11 فاطمه شفیعی نیک آبادی تهران 625 8,712,200 ریال
12 زهره کاظم سعیدیان مازندران 550 7,676,900 ریال
13 علی اسدی گازرخانی قزوین 540 11,340,000 ریال
14 فاطمه قدیری اصفهان 535 8,158,000 ریال
15 عبدالوهاب سعادتمند گلستان 532 7,556,000 ریال
16 نادیا صفری خوزستان 530 7,145,000 ریال
17 نجمه موسوی اصفهان 524 7,874,800 ریال
18 رحمت اله گرگانی گلستان 523 7,156,000 ریال
19 منیره معروفی آدربایجان غربی 514 6,766,000 ریال
20 الهه حیدری اصفهان 514 7,841,000 ریال

برترین های فروش شخصی ماه قبل


top