جستجو
بستن

برترین ها

بازاریابان برتر خرده فروشی تا این لحظه


ردیفنام و نام خانوادگیشهرامتیازمبلغ
1 فرهاد حاتمی نوی آدربایجان غربی 511 7,287,200 ریال
2 مرتضی موسوی خونساری اصفهان 306 4,744,000 ریال
3 الهام کارگر اصفهان 304 4,938,000 ریال
4 مژگان سنجابی کرمانشاه 302 3,972,000 ریال
5 علی ملکی همدان 301 4,254,500 ریال
6 مریم صادقیان اصفهان 224 3,040,000 ریال
7 شهاب درگاهی آدربایجان غربی 213 3,185,300 ریال
8 عبدالرحمان سقر گلستان 206 3,160,593 ریال
9 مهديه كرد چگيني قزوین 205 2,807,800 ریال
10 محمد توکلی مواخر خراسان رضوی 204 3,109,400 ریال
11 انسیه گرگریان اصفهان 202 3,374,000 ریال
12 فاطمه نمکی خراسان رضوی 202 2,784,000 ریال
13 امیرعلی محمدی دینانی اصفهان 200 3,048,800 ریال
14 کیان صدیقی خراسان رضوی 200 2,721,300 ریال
15 مریم شهباز سلطانی اردبیل 181 2,737,293 ریال
16 سمیه رضی پور قزوین 176 3,214,000 ریال
17 حسن محمد حسینی قزوین 174 3,069,000 ریال
18 امیرمحمد عباسی مقدم لرستان 168 2,345,893 ریال
19 سمیه سهرابی کرمانشاه 163 2,367,293 ریال
20 حامد زارعی قزوین 159 2,267,400 ریال

برترین های فروش شخصی ماه قبل


top