جستجو
بستن

برترین ها

بازاریابان برتر خرده فروشی تا این لحظه


ردیفنام و نام خانوادگیشهرامتیازمبلغ
1 رقیه پوستین دوز البرز 2072 34,686,000 ریال
2 فریدون رحیمی کرمانشاه 1282 18,404,986 ریال
3 مولود جهانگیری تازه کندی آدربایجان غربی 1006 17,440,000 ریال
4 فواد هادی ایرانی تهران 845 11,952,600 ریال
5 حسین زینی آدربایجان غربی 830 11,166,500 ریال
6 ناهیده محبوبی سرای آدربایجان غربی 761 12,944,500 ریال
7 سجاد نظری کرمانشاه 713 10,085,000 ریال
8 منصوره آشفته ساران تهران 676 11,467,793 ریال
9 پویا دلیلی خراسان رضوی 659 10,845,500 ریال
10 مهسا قلی نژاد ریحان آبادی مازندران 651 9,354,500 ریال
11 فاطمه رحمانی تهران 627 9,186,086 ریال
12 طاهره اسفندیاری همدان 620 8,871,100 ریال
13 سرگل محمدی کرمانشاه 615 9,584,500 ریال
14 ام البنی قاسمی تهران 613 8,157,000 ریال
15 کیوان محمدحسینی نیاری اردبیل 601 8,731,100 ریال
16 شبنم شکوهی اصل اردبیل 600 9,421,500 ریال
17 نساء شاهی طالمی البرز 582 10,219,000 ریال
18 حانیه ریحانی خراسان رضوی 575 8,671,500 ریال
19 ژیلا نوری زینال اردبیل 575 7,906,200 ریال
20 سامان حافظی قزوین 562 8,269,500 ریال

برترین های فروش شخصی ماه قبل


top