برترین ها

برترین خرده فروشان با بیش از دو ماه فعالیت


ردیفنام و نام خانوادگیشهرامتیازمبلغ
1 سید محمدحسن موسوی خوزستان 1616 23,111,900 ریال
2 حسین یوسفیان آرانی تهران 1491 20,587,800 ریال
3 فاطمه احمدی بوشهر 1445 20,684,800 ریال
4 سعید آین خوزستان 1262 20,145,000 ریال
5 فاطمه کریمی تهران 1162 16,511,800 ریال
6 عليرضا تيموري نژاد تهران 1044 15,313,500 ریال
7 کامروز جلیلیان اصفهان 1040 14,543,500 ریال
8 حمیده اصل جلالی خوزستان 1036 14,473,400 ریال
9 منیر حیدری تهران 1001 13,385,500 ریال
10 هنگامه مشعوف تهران 863 12,207,000 ریال
11 شيوا اكجوان آدربایجان غربی 858 12,405,000 ریال
12 پیمان حاجی محمدی تهران 817 13,233,400 ریال
13 سجاد زینلی اصفهان 751 10,879,300 ریال
14 سحر فراست طلب گیلان 729 10,720,000 ریال
15 مجتبی هادی جاریحانی آدربایجان غربی 718 10,613,000 ریال
16 ریحانه دده بالا تهران 714 10,440,500 ریال
17 محمدیوسف خمسه راد تهران 704 11,176,000 ریال
18 علیرضا طیبا قزوین 693 11,619,000 ریال
19 منصور صادقی تهران 685 10,490,100 ریال
20 فاطمه معاوی خوزستان 679 8,889,900 ریال

بازاریابان برتر خرده فروشی تا این لحظه


ردیفنام و نام خانوادگیشهرامتیازمبلغ
1 نازیلا راستی خوزستان 1708 23,691,100 ریال
2 سید محمدحسن موسوی خوزستان 1616 23,111,900 ریال
3 فاطمه ناطقی تهران 1500 21,655,500 ریال
4 مهناز اسماعیلی تهران 1500 15,387,000 ریال
5 حسین یوسفیان آرانی تهران 1491 20,587,800 ریال
6 فاطمه احمدی بوشهر 1445 20,684,800 ریال
7 سعید آین خوزستان 1262 20,145,000 ریال
8 آیدا بزرگی تهران 1237 17,407,700 ریال
9 مریم تشکری پور تهران 1205 17,803,700 ریال
10 فاطمه کریمی تهران 1162 16,511,800 ریال
11 محمدرضا محمدی تهران 1150 16,108,000 ریال
12 نغمه فرح زادي تهران 1105 15,445,800 ریال
13 محمدرضا جاسبی مطلق تهران 1086 16,013,500 ریال
14 عليرضا تيموري نژاد تهران 1044 15,313,500 ریال
15 کامروز جلیلیان اصفهان 1040 14,543,500 ریال
16 حمیده اصل جلالی خوزستان 1036 14,473,400 ریال
17 نازنین ذهبی خوزستان 1021 14,311,300 ریال
18 مريم شعاريان ستاري تهران 1015 15,567,300 ریال
19 منیر حیدری تهران 1001 13,385,500 ریال
20 مژگان عسکری پور خوزستان 1000 14,800,000 ریال

برترین های فروش شخصی ماه قبل


ردیفنام و نام خانوادگیشهرامتیازمبلغ پاداش
1 رضوان کریمی ملک آبادی اصفهان 130 5,000,000 ریال
2 سحر آقا محسنی تهران 307 5,000,000 ریال
3 الهام میرلوحی فلاورجانی اصفهان 33 5,000,000 ریال
4 مصطفی دشتی رحمت آبادی یزد 55 5,000,000 ریال
5 مهرداد زراعتی شمس آباد اصفهان 84 5,000,000 ریال

Top