جستجو
بستن

نحوه درآمد زایی و دریافت کارمزد

فرصت تجاری تکسو برای کسانی که مایل به کار در صنعتی پویا و درحال رشد است، می باشد.

 

در طرح تجاری شرکت تکسو شما می توانید تنها با معرفی محصولات شرکت به دیگران درآمد کسب کنید. این تجارت می تواند به طور پاره وقت و تمام وقت برای شما درآمد فوری و یا درآمدی رسوبی داشته باشد. به بیان ساده تنها کاری که شما دراین تجارت انجام می دهید ترکیبی از این دو کار است که محصولات را به دیگران معرفی کنید (خرده فروشی) و سازمان فروش تشکیل دهید (حجم فروش کلی) و آن را گسترش دهید تا درآمد شما بیشتر شود.

در طراحی طرح بازپرداخت تکسو مراحل مختلفی برای رسیدن به بالاترین حد درآمدزایی در نظر گرفته شده است که با انجام دقیق و مرحله به مرحله آن شما می توانید از تمامی پتانسیل طرح استفاده کنید. به طور کلی این طرح یک مدل ترکیبی از چند پلن استاندارد جهانی است که با در نظر گرفتن سه مرحله درآمد فوری، درآمد میان مدت و درآمد رسوبی پیاده سازی شده و در هر مرحله مشوق هایی برای ارتقا شما در نظر گرفته شده است. که به ارتقا شما کمک به سزایی خواهد کرد.

 

پلان کسب درآمد

 

نماینده فروش :

به شخصی گفته می شود که در سایت شرکت ثبت نام کرده و اولین فروش خود را به انجام رسانده و همچنین مسئولیت ارائه، معرفی و فروش محصولات شرکت را به عهده می­گیرد و در قبال فروش محصولات، از شرکت پورسانت دریافت می کند.

 

امتیاز کالا Point Value) PV) :

هر کالا بر اساس معیارهایی مانند نوع کالا, قیمت تمام شده کالا, هزینه حمل کالا, سود کالا, میزان فروش کالا, توان سنجی بازار و رقابتی بودن در بازار دارای یک امتیاز فروش است. که تمامی پورسانت های فروش با احتساب امتیاز هر محصول و بر حسب فروش هر ماه شمسی محاسبه و در پایان ماه پرداخت می شود. مبلغ هر امتیاز برای گرفتن پورسانت برابر 1000 تومان می باشد.

 

امتیاز پاداش Reward Credits) RC) :

امتیازی که به هر رده برای دریافت پاداش به یک نماینده فروش تعلق می گیرد.

 

گروه فروش جداشده :

به گروه فروشی گفته میشود که امتیاز کل آن بالاتراز 15000 PV باشد.

 

گروه فروش شخصی :

به تمام فروش گروه زیر مجموعه یک نماینده فروش بعلاوه فروش خود وی به غیر از فروش گروه های جدا شده نماینده فروش، گفته مي شود.

 

خرده فروشی :

هر فروش کالایی که مستقیما توسط نماینده فروش انجام می شود خرده فروشی نامیده می شود. این نوع فروش از دفتر کاری نماینده فروش و فقط فروش کالا به دیگران می باشد.
در هر فاکتور حجم امتیاز فروش شخصی محاسبه و بر حسب حجم امتیاز 10% تخفیف کسر می گردد.
همچنین درصدی از مجموع خرده فروشی وی به ترتیب زیر در پایان ماه پورسانت داده می شود. که در مجموع هر نماینده فروش 16% خرده فروشی دریافت می کند.

 

 

پاداش حجم گروهی :

هر نماینده فروش اختلاف درصد جدول زیر را که بر حسب حجم فروش گروهی وی می باشد، با نمایندگان فروش زیر مجموعه خود دریافت می کند.

 

 

مثال :

شخص الف دارای 3 همکار فروش ب - ج - د می باشد که در ماه مجموع فروش شخص ب به همراه گروهش 220 امتیاز می باشد، مجموع فروش شخص ج به همراه گروهش 670 امتیاز می باشد و مجموع فروش شخص د به همراه گروهش 1600 امتیاز می باشد. همچنین خود شخص الف نیز مبلغ 300 امتیاز خرده فروشی انجام می دهد.

 

در پایان ماه مجموع فروش شخص الف به همراه گروهش، وی را در رده %8 قرار می دهد، و شخص الف اختلاف بین رده خود و همکاران فروش خود را از فروش آن ها دریافت می کند 

از فروش شخص ب %6 یعنی13,200 =1000× %6 × 220

از فروش شخص ج %3 یعنی 20,100 = 1000×%3 × 670 

از فروش شخص د %2 یعنی32,000 =1000× %2 × 1600 .

توجه: در صورتی که رده درصد شخص با همکار فروشش برابر شود و آن شاخه جداشده نباشد ( زیر 15000 امتیاز ) همچنین آن شخص بیش از یک شاخه فعال داشته باشد ( حداقل 150 امتیاز ) %2 کارمزد دریافت می کند. در غیر این صورت کارمزدی دریافت نمی کند.

 

پاداش جداشونده :

زمانی که یکی از گروه های فروش زیر مجموعه هر نماینده فروش به رده 20 درصد رسید به عنوان گروه جداشونده در نظر گرفته شده و %4 از حجم فروش آن گروه به عنوان پاداش به وی پرداخت می شود.

 

نکته 1: هر شخص برای دریافت این پاداش باید 5000 امتیاز حجم فروش گروه های شخصی داشته باشد تا درصد کامل را دریافت نماید. هر شخص می تواند حداقل با 1000 امتیاز نیز این پاداش را نسبت به 5000 امتیاز دریافت کند.

نکته 2 هر شخص می تواند تا 7 سطح از گروه های جدا شده خود طبق شرایط اعلام شده پاداش دریافت کند.

نکته 3: هر شخص که دارای 3 شاخه جداشده باشد حداقل حجم فروش گروه شخصی برای وی در نظر گرفته نخواهد شد.

نکته 4: دریافت پاداش برای نماینده فروش با دو شاخه جداشده به بعد تا جایی پرداخت می شود که یک شخص هم رده وجود داشته باشد. از آن به بعد پرداخت نخواهد شد. و تا شخص هم رده پاداش از مجموع فروش جدا نشده پرداخت خواهد شد.

 

رده ها :

هر نماینده فروش می تواند با تلاش مستمر خود به رده های زیر طبق تعریف دست پیدا کند.

 

 

پاداش رده :

هر نماینده فروشی که یکی از رده های زیر را کسب کند برای یک بار طبق جدول زیر پاداش دریافت می نماید. نکته اینکه این پاداش به آخرین رده کسب شده تعلق می گیرد که پاداش ارتقا رتبه می باشد و پاداش به رده های قبل از آن تعلق نمی گیرد.

 

 

پاداش ماهیانه :

%5 از امتیاز فروش شرکت بین نمایندگان فروشی که در ماه واجد شرایط یکی از رده های سرپرست فروش ارشد تا سفیر شوند بر حسب امتیاز پاداش(RC) هر رده تقسیم می شود.

%2.5 از امتیاز فروش شرکت به عنوان سود مشارکت بین نمایندگان فروشی که در ماه واجد شرایط یکی از رده های راهنما تا راهبر طلایی شوند، بر حسب امتیاز پاداش(RC) هر رده تقسیم می شود.

%1.5 از امتیاز فروش کل شرکت بین نمایندگان فروشی که در ماه واجد شرایط یکی از رده های زمرد به بالا شوند، بر حسب امتیاز پاداش(RC) هر رده تقسیم می شود.

 

باشگاه سهامداری :

برای حمایت هرچه بیشتر از راهبران شرکت که مدت طولانی با شرکت همکاری داشته اند و نقش به سزایی در بالابری حجم فروش و مدیریت سازمان فروش ایفا نموده اند، 1% از امتیاز فروش کل شرکت بین نمایندگان فروشی که در ماه واجد شرایط یکی از رده های یاقوت به بالا شوند، بر حسب امتیاز پاداش(RC) هر رده تقسیم می شود.

1- این پاداش مربوط به رده یاقوت به بالا می باشد.

2- مبنای رسیدن به این پاداش میزان فروش بازاریاب و کل افراد زیر مجموعه از تاریخ ثبت نام می باشد.

3- امتیاز فروش حداقل 10000000 امتیاز.

4- مبنای استفاده از این پاداش بر حسب امتیاز (RC) هر رده می باشد.

5- فروش حداقل 10000 امتیاز در مجموعه در هر ماه.

 

نکته: هر شخص جهت واجد صلاحیت شدن دریافت پورسانت گروه فروش خود باید هر ماه حداقل مبلغ 50,000 تومان بدون مالیات و هزینه پست، از کالاهای شرکت را به صورت فروش شخصی (خرده فروشی) به فروش برساند که حداقل سبد خرید می باشد تا به عنوان نماینده فروش فعال در نظر گرفته شده و پورسانت گروه فروش خود را دریافت کند، همچنین مبلغ واجد صلاحیت شدن بقیه پاداش ها 100,000 تومان بدون مالیات و هزینه پست می باشد و در غیر اینصورت نماینده فروش غیر فعال بوده و فقط پورسانت خرده فروشی دریافت می کند.
همچنین هر نماینده فروش موظف است در هر 6 ماه حداقل 1 خرده فروشی داشته باشد. در غیر اینصورت به عنوان نماینده فروش غیر فعال در نظر گرفته شده و همکاری با ایشان تا زمان انجام خرده فروشی به حالت تعلیق در خواهد آمد و دفتر کار مجازی (اینترنتی) ایشان بسته می شود و شرکت هیچگونه مسوولیتی درباره آن نماینده فروش تا زمان رفع تعلیق نخواهد داشت.

 

نکته های مهم درباره برنامه اجرایی :

 

1 - در طرح تکسو هیچگونه محدودیتی برای پرداخت کارمزد نماینده فروش از قبیل سقف کارمزد یا پاداش پرداختی وجود ندارد و هر نماینده فروش هر فروش محصولی که انجام دهد درصدی از مبلغ فروش آن محصول را بابت پورسانت دریافت می کند.

2 - در طرح تکسو هیچگونه حق عضویت یا هرگونه وجهی برای شروع بازاریابی دریافت نمی شود.

3 - در طرح تکسو هیچکس مجبور به خرید کالا نیست، بلکه یک فروشنده بدون خرید کالا می تواند به عنوان بازاریاب مشغول به فعالیت و کسب درآمد شود، بنابراین هيچ ريسكي وجود ندارد و هيچ كس به هيچ وجه ضرر نمي كند.

4 - فقط در قبال فروش محصولات، کارمزد به بازاریابان پرداخت خواهد شد و بابت جذب بازاریاب جدید هیچگونه کارمزدی پرداخت نخواهد شد.

5 - همه پرداخت ها و دریافت های بازاریابان از طریق حساب های بانکی در بانک های دارای مجوز از بانک مرکزی و مؤخر بر انجام عملیات بانکی و با درج کد رهگیری تراکنش در سیستم بانکی کشور انجام می گیرد.

6 - سامانه اینترنتی شرکت تکسو از قوی ترین و پیشرفته ترین امکانات برای ارایه گزارشات و انجام تراکنش های مالی بازاریابان استفاده می کند.

top