جاشکری / قندان Cameo

صرفه جویی در زمان

صرفه جویی در هزینه

SKU:
8100004
تعداد موجود: 16 عدد
توضیح کوتاه

380,000 ریال

 از ویژگی بارز این محصول می توان به این مورد اشاره کرد که به خاطر وجود قاشق چوبی  هم به عنوان قندان و هم جاشکری استفاده نمود