نرخ مالیات خبرها

نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال 93 طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی به 8% افزایش یافت.

ادامه خبر