جلسه اموزش محصول خبرها

جلسه آموزشی محصولات آرایشی و بهداشتی در روز جمعه تاریخ 27-2-1392 برای لیدرهای شرکت تکسو در دفتر صادقیه برگزار شد.

ادامه خبر

محصول جدید خبرها

در بخش معرق از محصولات تکسو 5 اثر از هنر مشبک به دست هنرمندان نامی ایران افزوده شد.

ادامه خبر