اطلاعیه 15 اطلاعیه ها

زمان خرید سايت برای افرادی که واجد صلاحیت دریافت پورسانت نشده اند تا ساعت 2 بامداد تمدید شد .

ادامه خبر

اطلاعیه 6 اطلاعیه ها

تحویل حضوری این هفته بجای روز چهارشنبه ،روز سه شنبه مورخه 1394/3/12 از ساعت 15 الی 17 صورت خواهد گرفت .

ادامه خبر

اطلاعیه 5 اطلاعیه ها

با توجه به اختلالات درگاه بانک ملت ودرخواست های مکرر بازاریابان زمان خرید سایت تا ساعت 2 بامداد می باشد.

ادامه خبر

اطلاعیه 3 اطلاعیه ها

به دلیل تعطیلات پایانی سال برنامه زمان بندی ارسال کالا تا روز 27 اسفند ماه می باشد .

ادامه خبر

اطلاعیه 2 اطلاعیه ها

چنانچه بازاریابان محترم قبل از محاسبه ی پورسانتها لغو جایگاه خود را ثبت نمایند پورسانت آن ماه به نامبردگان تعلق نخواهد گرفت.

ادامه خبر