نظر سنجی خبرها

به اطلاع کلیه بازاریابان گرامی می رساند برنامه پایش نظرسنجی ای در رابطه با بازاریابی شبکه ای انجام داده که به شرح زیر می باشد:

به نظر شما بازاریابی شبکه ای که در سالهای اخیر در کشور ما تجربه شده, به کدام حالت نزدیک تر است1) کسب و کار حلال و سالم 2) کلاهبرداری

عدد گزینه ی مورد نظرتون رو به  30000111 ارسال کنید.

لذا از کلیه بازاریابان گرامی دعوت می شود که در نظر سنجی مربوطه شرکت فعال داشته باشند.

3     Google +