شرکت هنرمندان تکسو در نمایشگاه صادراتی - تخصصی روز جهانی صنایع دستی خبرها

هنرمندان تکسو در نمایشگاه صادراتی- تخصصی روز جهانی صنایع دستی شرکت کردند و به این ترتیب سه غرفه به رنگ هنر تکسو درآمد. این نمایشگاه با حضور معاون اول رییس جمهور طی آیین گرامیداشتی آغاز گردید. ازهفدهم تا بیست و چهارم خردادغرفه های معرق منبت استاد امیری، هنرقلم زنی استاد قهرمانی و نمایش کارگاهی استاد آرامون برپا بوده و صدها بازدید کننده با این هنرهای دستی بیشتر آشنا شدند. باشد که با بازاریابی شبکه ای تکسوهنرصنایع دستی ایران به جهانیان بیشتر شناسانده شود.

 1     Google +