محصول جدید خبرها

در بخش معرق از محصولات تکسو 5 اثر از هنر مشبک به دست هنرمندان نامی ایران افزوده شد. ناگفته نماند اثر بسیار زیبا و هنرمندانه ای از جهان هنرهای دستی کشورمان ((ایران)) به نام غروب و رقص باران با به رخ کشیدن فرهنگ قاره سیاه نیز به این بخش اضافه شد. با این گام ، ارتقا سطح کیفی در این بخش از محصولات تکسو انجام گرفت. باشد که با تلاش بازاریابان حرفه ای و تلاش کار تکسو این هنرهای ناب به دکوراسیون خانه های جهانیان زیبایی و حیات هنری بخشد.

صفحه مربوط به محصولات

1     Google +