رتبه های سیمرغ تکسو خبرها

بدین وسیله به اطلاع بازاریابان گرامی می رساند در دی ماه سال جاری آقایان نادر قربانی و ضیا همایون موفق به کسب رتبه ی سیمرغ گردیدند ,لازم به ذکر است که آقای ضیا همایون برای دومین بار پیاپی این رتبه را کسب نموده اند لذا به همین جهت به هر دوی این بزرگواران تبریک عرض نموده وآرزوی موفقیت روز افزون ایشان و تمامی بازاریابان گرامی را داریم.منتظر سیمرغ های بعدی تکسو باشید.

1     Google +