رتبه سیمرغ تکسو خبرها

در آذرماه سال جاری اولین رتبه سیمرغ تکسو توسط آقای ضیا همایون از لیدرها و بازاریابان کوشا و توانمند شرکت تکسو رقم خورد که بدینوسیله از طرف مدیریت تکسو صمیمانه به نامبرده تبریک عرض نموده و امید موفقیت های روز افزون برای نامبرده داریم.همچنین آرزومندیم که به زودی شاهد تعداد کثیری از سیمرغ های شرکت تکسو بوده و موفقیت های تمامی عزیزان را باهم جشن بگیریم.

1     Google +