پرسش و پاسخ


انتخاب موضوع :

    سقف درآمدي اين پلان چند مقدار مي باشد و آيا اگر كسي همه سطوح را كامل كند بازهم درآمد دارد يا مجددا بايد يك ثبت نام جديدانجام دهد. باتشكر

    » در این پلن هیچگونه سقف درآمدی وجود ندارد و هر مقدار پورسانتی که دریافت کنید به حساب بانکی شما واریز می شود.