جستجو
بستن

لوازم خانگی

مرتبط سازی براساس
عکس آشپز هوشمند تفلون

آشپز هوشمند تفلون

در آشپز هوشمند هرگز غذا نمي سوزد و هرگز ته نمي گيرد و طبخ غذا در طول روز، نيازي به سرکشي ندارد.
3,417,150 ریال
عکس سرویس 8 پارچه آرنیا

سرویس 8 پارچه آرنیا

هیچگونه مواد شیمیایی روکش دار نظیر تفلون، سرامیک یا لعاب در این ظروف بکار برده نشده است.
5,406,400 ریال 6,322,000 ریال
عکس سرویس 8 پارچه رونیا

سرویس 8 پارچه رونیا

هیچگونه مواد شیمیایی روکش دار نظیر تفلون، سرامیک یا لعاب در این ظروف بکار برده نشده است.
7,009,790 ریال 8,011,500 ریال
عکس شیرجوش هاردآنادایز

شیرجوش هاردآنادایز

هیچگونه مواد شیمیایی روکش دار نظیر تفلون، سرامیک یا لعاب در این ظروف بکار برده نشده است.
970,100 ریال
عکس قابلمه 20 هاردآنادایز با درب پیرکس

قابلمه 20 هاردآنادایز با درب پیرکس

هیچگونه مواد شیمیایی روکش دار نظیر تفلون، سرامیک یا لعاب در این ظروف بکار برده نشده است.
1,412,640 ریال 1,765,800 ریال
عکس قابلمه 24 هاردآنادایز با درب پیرکس

قابلمه 24 هاردآنادایز با درب پیرکس

هیچگونه مواد شیمیایی روکش دار نظیر تفلون، سرامیک یا لعاب در این ظروف بکار برده نشده است.
1,700,400 ریال 2,125,500 ریال
عکس قابلمه 28 هاردآنادایز با درب پیرکس

قابلمه 28 هاردآنادایز با درب پیرکس

هیچگونه مواد شیمیایی روکش دار نظیر تفلون، سرامیک یا لعاب در این ظروف بکار برده نشده است.
1,972,900 ریال 2,463,400 ریال
عکس قابلمه هاردآنادایز بدون درب

قابلمه هاردآنادایز بدون درب

قابلمه 24 هاردآنادایز آشپز هوشمند و لذیذپز بدون درب
1,166,300 ریال
عکس لذیذ پز (زودپز سنتی با بدنه هارد آنادایز)

لذیذ پز (زودپز سنتی با بدنه هارد آنادایز)

لذیذ پز 4 پارچه تفلون با بدنه هاردآنادایز با درب پیرکس، پخش یکنواخت حرارت به تمام بدنه غذا، پخت لذیذ تر و خوشمزه تر غذا حفظ خاصیت مواد غذایی بخاطر پخت یکنواخت تر
2,616,000 ریال
عکس ماهی تابه 16 هاردآنادایز

ماهی تابه 16 هاردآنادایز

هیچگونه مواد شیمیایی روکش دار نظیر تفلون، سرامیک یا لعاب در این ظروف بکار برده نشده است.
664,900 ریال 828,400 ریال
عکس ماهی تابه 20 هاردآنادایز

ماهی تابه 20 هاردآنادایز

هیچگونه مواد شیمیایی روکش دار نظیر تفلون، سرامیک یا لعاب در این ظروف بکار برده نشده است.
850,200 ریال 1,057,300 ریال
عکس ماهی تابه 24 هاردآنادایز

ماهی تابه 24 هاردآنادایز

هیچگونه مواد شیمیایی روکش دار نظیر تفلون، سرامیک یا لعاب در این ظروف بکار برده نشده است.
1,177,200 ریال 1,471,500 ریال
top