برگزاری جلسات هم اندیشی راهبران تکسو بازاریابی شبکه ای

بسمه تعالی

هم اندیشی راهبران تکسو

Taksoo Leaders Association (TLA)

مقدمه:

به منظور گسترش و پيشبرد و ارتقاي علمي و توسعه کمی و کیفی نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و بازاریابی در زمينه هاي مختلف بازاریابی شبکه ای، همچنین هم راستا شدن هرچه بیشتر با دستورالعمل تأسیس و نحوۀ فعالیت و نظارت بر شرکت­های بازاریابی شبکه ای و فعالیت مطابق با استانداردهای روز دنیا، جلسات هم اندیشی راهبران تکسو (TLA) تشکيل مي گردد.

 

ماده 1: (کلیات و اهداف)

جلسات هم اندیشی راهبران تکسو (TLA) با هدف سیاست گذاری کلان شرکت و همچنین نظارت هر چه بهتر بر روند فعالیت بازاریابی شبکه ای تکسو در زمینه های زیر تشکیل می گردد:

1-1- تدوین آموزش های یکپارچه و چارت و نظام کاری و آموزشی بازاریابی شرکت

2-1- تصمیم گیری و اجرا در خصوص جلسات آموزشی از طرف شرکت

3-1- نظارت بر عملکرد بازاریابان تکسو و تصمیم گیری در خصوص تنبیه، اخطار، تذکر، تشویق، حمایت و پاداش های مناسبتی بازاریابان، همچنین ایجاد فرهنگ خود نظارتی در بین بازاریابان.

4-1- ارایه هرگونه پیشنهاد و انتقال بازخورد مجموعه بازاریابی، به شرکت در جهت بهبود کیفیت محصولات

5-1- ارایه هرگونه مشاوره در زمینه تصویب و تغییر پلن در صورت نیاز

6-1- تصمیم گیری در خصوص برگزاری سمینارهای سالانه شرکت

7-1- برنامه ریزی و هدف گذاری رشد و توسعه شبکه بازاریابی تکسو در داخل و خارج از کشور

 

ماده 2: (شرایط عضویت و حضور در جلسات)

1-2- اشراف کامل و تبعیت از دستورالعمل تأسیس و نحوۀ فعالیت و نظارت بر شرکت¬های بازاریابی شبکه ای مصوب کمیته نظارت بر بازاریابی شبکه ای

2-2- اشراف کامل و تبعیت از قوانین و مقررات و دستورالعمل های شرکت تکسو

3-2- داشتن رده راهنما به بالا در پلن بازاریابی شرکت تکسو

4-2- حداقل 6 ماه مداوم زمان فعالیت در شرکت تکسو

5-2- داشتن حداقل 1 نماینده فروش برتر در هر شاخه و در مجموع 6 نماینده فروش برتر

6-2- اخذ تاییدیه هم اندیشی راهبران تکسو (TLA) برای ورود در جلسات که شامل شرایط زیر می باشد:

الف- اخلاق مداری حرفه ای در امر بازاریابی شبکه ای

ب- نداشتن سابقه اجبار در خرید و پیش انباشته سازی

ج- رضایت مجموعه تحت حمایت وی

د- داشتن نگرش و طرز فکر خرده فروشی و همچنین خرده فروشی شخصی حداقل 1000 امتیاز در 3 ماه منتهی به ورود

ه- فعالیت تمام وقت در تکسو

تبصره: داشتن شرایط تاییدیه می تواند شامل همه موارد یا تعدادی از موارد ذکر شده باشد که در جلسه هم اندیشی راهبران تکسو (TLA) در باره فرد جدیدالورود تصمیم گیری خواهد شد.

7-2- هر شخص بعد از ورود تا سه ماه عضو خواهد بود و بعد از 3 ماه در صورتی که شرایط ورود را نداشته باشد عزل خواهد شد.

تبصره: هر شخص از آخرین بار حائز شرایط شدن فقط تا 3 ماه فرصت ابقا شرایط را دارد.

 

ماده 3: (شرایط برگزاری)

1-3- جلسات هم اندیشی راهبران تکسو (TLA) هرماه حداقل یک بار با حضور الزامی تمامی اعضا برگزار می گردد.

2-3- حضور مدیریت شرکت و یا نماینده قانونی وی در جلسات الزامی است.

3-3- حداقل نصاب افراد برای تشکیل جلسه 5 نفر می باشد.

4-3- هر یک از اعضا فقط دارای یک رای می باشد و تصمیمات اتخاذ شده در جلسات لازم الاجرا می باشد.

5-3- تمامی جلسات به صورت محرمانه بوده و در صورت نیاز فقط تصمیمات و مصوبات نهایی به اطلاع عموم خواهد رسید.

6-3- جلسات به 2 صورت عادی ماهانه و فوق العاده برگزار خواهد شد.

7-3- زمان و مکان برگزاری جلسات عادی هرماه در جلسه آخر ماه قبل تعیین می گردد و جلسات فوق العاده 3 روز قبل از برگزاری توسط شرکت به اطلاع اعضا خواهد رسید.

 

ماده 4: (شرایط عزل)

1-4- تایید هم اندیشی راهبران تکسو (TLA) برای عزل شخص مورد نظر

2-4- غیبت در جلسات هرسه ماه بیش از یک جلسه

تبصره: کلیه اعضا فقط می توانند یک جلسه غیبت موجه داشته باشند.

3-4- فاش کردن اطلاعات و مصوبات جلسات قبل از نهایی شدن و اطلاع رسانی توسط شرکت

4-4- عزل برای بار اول بین 3 تا 6 ماه که توسط هم اندیشی راهبران تکسو (TLA) تصمیم گیری خواهد شد و برای بار دوم عزل از حضور برای همیشه

 

جلسات هم اندیشی راهبران تکسو (TLA) از تاريخ تصويب تشكيل مي‌شود و ملزم به رعايت قوانين جمهوري اسلامي ايران و دستورالعمل های بازاریابی شبکه ای مصوب کمیته نظارت بر بازاریابی شبکه ای است.

2     Google +